POLITICA ANTI-MITA/14.02.2024

Organizația BUILDING SUPPORT SERVICES SRL asigură un mediu de lucru sigur tuturor angajaților săi. Implementarea politicii noastre anti – mita, urmarește gradul de constientizare și promovare a măsurilor preventive, ceea ce reduce posibilitatea de a comite erori și facilitează depistarea ilegalităților, în cadrul acestei organizații.

BUILDING SUPPORT SERVICES SRL este un important furnizor de servicii pe piața din România cum ar fi:

 • administrarea imobilelor pe bază de tarife și contracte;

 • activități de întreținere și curățare a clădirilor;

 • activități de consultanță tehnică.

Orice persoană care este angajata de, sau oferă servicii pentru BUILDING SUPPORT SERVICES SRL trebuie să respecte această Politică. Partenerilor de afaceri li se solicita să respecte această Politică în toate afacerile lor cu şi pentru BUILDING SUPPORT SERVICES SRL.

La orice încălcare a acestei Politici, sau a oricărei proceduri care o implementează, pot rezulta acţiuni disciplinare, raportarea către autorităţile competente, inclusiv concedierea si/ sau rezilierea contractului. Această Politică ajuta BUILDING SUPPORT SERVICES SRL să isi protejeze imaginea sa de o posibila deteriorare sau de aplicare de amenzi.

Politica anti-mita vizeaza partile interesate (salariati,client,furnizori,societate,etc). Oferirea si primirea de mita consta in:

– pretinderea de bani,imprumuturi,donatii,prima deafacere sau alte foloase necuvenite precum contracte de munca sau consultanta, tratamente preferential, informatii confidential, vacante, etc.);

– primirea de bani, imprumuturi, donatii, prima de afacere sau alte foloase necuvenite precum contracte de munca sau consultanta, tratamente preferentiale, informatii confidential, vacante, etc.);

– acceptarea de promisiuni de bani, imprumuturi, donatii, prima de afacere sau alte foloase necuvenite precum contracte de munca sau consultant, tratamente preferentiale, informatii confidential, vacante, etc.);

– nerespingerea promisiunii de bani, imprumuturi, donatii, prima de afacere sau alte foloase necuvenite precum contracte de munca sau consultanta, tratamente preferentiale, informatii confidential, vacante, etc.);

BUILDING SUPPORT SERVICES SRL are o politica de tolerant zero in ceea ce priveste mita, astfel:

– angajatii si subcontractorii nu trebuie sa promita, sa ofere sau sa dea mita niciodata;

– angajatii si subcontractorii nu trebuie sa solicite sau sa accepte niciodata mita;

– niciun angajat nu va fi retrogradat, penalizat si nu va suferi nicio alta consecinta adversa pentru ca a refuzat sa plateasca sau sa ia mita, chiar daca in urma refuzului a rezultat pierderea unui client de catre BUILDING SUPPORT SERVICES SRL;

In cazul nerespectarii prezentei politici de catre angajatii BUILDING SUPPORT SERVICES SRL se vor aplica masurile disciplinare prezente in Regulamentul Intern;

Organizatia se conformeaza la legislatia anti -mita;

Obiectivele anti-mita sunt stabilite, realizate si analizate de catre Managementul de la cel mai inalt nivel;

Sistemul de Management Anti-Mita este implementat, mentinut si in curs de imbunatatire sub atenta supraveghere a Directorului General;

Actiunile anti-mita sunt raportate de catre Directorul General catre Consiliul de Administratie, o data pe an;

Directorul General a numit prin decizie Managerul cu Programul de Conformare, care este direct in subordinea sa , fiind independent de restul organizatiei;

Directorul General a atribuit Managerului cu Programul de Conformare responsabilitate si autoritate pentru:

– conceperea si implementarea de catre BUILDING SUPPORT SERVICES SRL a Sistemului de Management Anti-Mita;

– consilierea si indrumarea personalului referitor la Sistemul de Management Anti-Mita;

– asigurarea ca Sistemul de Management Anti-Mita se conformeaza cu cerintele standardului SR EN ISO 37001:2016;

– raportarea o data pe an si ori de cate ori este nevoie cu privire la performanta Sistemului de Management Anti-Mita catre Directorul General.

Directorul General aloca resurse necesare pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management Anti-Mita;

Directorul General stabileste, mentine un process de luarea deciziilor astfel incat la nivel de autoritate al persoanelor care iau decizii sa fie adecvat si acestea sa fie lipsite de conflicte de interese reale sau potentiale asigurand analizarea periodica a acestui proces;

Toti angajatii trebuie sa adere la Codul de conduit al BUILDING SUPPORT SERVICES SRL.

Daca sunt oferite, promise sau acordate avantaje sau beneficii necuvenite, se vor informa sefii ierarhici superiori.

 

 

COD DE CONDUITA ETICA

PROFESIONALA

1. PREAMBUL

1.1 Misiunea

BUILDING SUPPORT SERVICES SRL asigura un mediu de lucru sigur tuturor angajatilor sai. Implementarea politicilor companiei, urmareste gradul de constientizare promovare a masurilor preventive, ceea ce reduce posibilitatea de a comite erori.

BUILDING SUPPORT SERVICES SRL este un important furnizor de servicii pe piata din România cum ar fi:

 • administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;

activitati de întretinere si curatare a cladirilor; activitati de consultanta tehnica.

Codul stabileste standardul minim al comportamentului profesional si stilul de munca al angajatilor în îndeplinirea sarcinilor încredintate. Se cere de la ei nu numai recunoaserea responsabilitatilor fata de cerintele clientilor, dar de asemenea responsabilitate în fata clientilor si a colegilor de breasla.

Aderarea la Cod demonstreaza angajamentul luat fata de prerogativele eticii afacerilor, ca si integritatea profesionala, cinstea si obligatia furnizarii unor servicii eficiente.

Se iau decizii de afaceri doar în interesul companiei, lasând deoparte interesele personale. Este interzisa influentarea deciziilor de afaceri prin oferirea sau promisiunea de oferire de catre furnizori a unor beneficii ilicite precum si acceptarea unor astfel de oferte. De asemenea, nu se solicita furnizorilor beneficii în scop personal.

1.2 Rolul Codului Etic în realizarea misiunii

Etica reprezinta acele principii si valori de care tinem cont în luarea deciziilor. Ele ne ajuta sa decidem daca actiunile si comportamentele noastre sunt bune sau gresite. Regulile eticii ne ajuta sa actionam conform unor standarde înalte si cu integritate.

Codul etic de conduita al personalului companiei operationalizeaza o serie de valori si principii care sa ghideze activitatea si comportamentul tuturor angajatilor. El descrie o serie de reguli specifice, care fixeaza cerintele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat al companiei. Orice încalcare a acestor reguli, va afecta nu numai drepturile si asteptarile beneficiarilor, dar se va rasfrânge negativ si asupra reputatiei si integritatii companiei

Respectarea prevederilor acestui cod de catre toti angajatii companiei are o contributie esentiala în a ne ajuta sa cream si sa mentinem o buna reputatie si o înalta tinuta.

1.3 Abordarea în ceea ce prive$e pãrtile interesate

BUILDING SUPPORT SERVICES SRL dore$e sa mentina si sa dezvolte o relatie bazata pe încredere cu partile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau institutii a caror contributie este solicitata pentru a realiza misiunea companiei sau au un interes în urmarirea realizarii acestei misiuni

Partile interesate sunt persoanele care fac investitii legate de activitatea companiei. Increderea, corectitudinea si un grad inalt de independenta in luarea deciziilor de afaceri caracterizeaza relatiile cu partenerii nostri, care in urma analizei efectuate la nivelul companiei s-au stabilt urmatoarele parti interesate: angajati; comunitate; parteneri de afacere.

In aceasta situatie, comunitatea este reprezentata prin:

 • Autoritati de control locale:
 • (Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM);
 • Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU);
 • Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM);
 • Agentia de protectie a consumatorului.
 • Autoritati de reglementare:
 • Autoritatea Nationala de Reglementare a Energiei ( ANRE);
 • Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR);
 • Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor De Ridicat si Recipientelor (CNCIR);
 • Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara (ANSV).

Autoritatile de reglementare nu sunt considerate relevante, deoarece ele apar rar, doar cand este cazul sa se realizeze autorizarea/ reautorizarea organizatiei.

Comunitate propriu- zisa:

– Comunitate;

– ONG-uri;

– Media.

La grupa parteneri de afaceri se iau in considerare urmatoarele całegorii:

 • ACTIONAR
 • CLIENTI;
 • FURNIZORI.

In sens larg, notiunea de parti interesate se refera la toate persoanele sau grupurile, precum si la organizatiile sau institutiile care le reprezintě, ale caror interese sunt influentate de efectele directe sau indirecte ale activitatii companiei. Sunt incluse in aceasta sfera toate comunitatile locale in care compania isi desfasoara activitatea. Cerintele partilor interesate sunt cunoscute, monitorizate si compania se asigura prin diverse analize ca ele sunt si realizate.

2. DOMENIUL DE APLICARE, OBIECTIVE FUNDAMENTALE, PRINCIPII VALORI

2.1 Domeniul de aplicare

Prezentul cod stabileste normele de conduita etica si profesionala si formuleaza principiile care trebuie respectate in vederea cresterii increderii colaboratorilor in serviciile BUILDING SUPPORT SERVICES SRL.

Normele de conduita eticě si profesionala cuprinse in prezentul cod sunt obligatorii pentru toti angajatii companiei si presupun indeplinirea urmatoarelor obiective:

 1. profesionalism in activitatea desfasurata;

Profesionalismul este considerat o virtute, ceea ce implica de fapt ca aceasta notiune este regasita in mare masura in imaginea companiei per ansamblu sau a unui angajat, in particular;

 1. calitatea muncii depuse.

2.2 Obiective

Obiectivele prezentului cod urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciului si eliminarea unor potentiale fapte de din cadrul BUILDING SUPPORT SERVICES SRL, prin:

 1. reglementarea normelor de conduita profesionala necesara realizaril unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel înalt a prestigiului BUILDING SUPPORT SERVICES SRL si al angajatilor acestei companii;

 2. informarea partilor interesate cu privire la conduita profesionala la care este îndreptatit sa se astepte din partea angajatilor companiei în executarea atributiunilor de serviciu;

 3. crearea unui climat de încredere si respect reciproc între partile interesate (actionari, clienti, furnizori, parteneri de afaceri) si angajatii companiei.

2.3 Principii generale

Principiile care guverneaza conduita profesionala a angajatilor BUILDING SUPPORT SERVICES SRL sunt urmatoarele:

2.3.1 Satisfactia clientilor interni si externi

Pentru a deveni compania cea mai apreciata din zona noastra de competente, trebuie sa ne perfectionam, sa intensificam eforturile pentru satisfacerea clientilor, sa invatam sa evaluam din timp nevoile clientilor nostri si sa le depasim asteptarile acestora ori de cate ori este posibil.

Suntem constienti de responsabilitatea pe care o avem fata de clientii nostri. Ei ne acorda increderea lor, iar noi nu dorim si nici nu avem voie sa pierdem aceasta incredere. Respectam toate cerintele legale atunci cand achizitionam noi clienti sau furnizam servicii clientilor nostri. Datele clientilor nostri sunt colectate, prelucrate si utilizate doar intern, in conformitate cu politicile noastre interne precum si cu reglementarile legale in vigoare.

2.3.2 Respectul

Actionam etic si respectam legea si politicile interne. Ne straduim sa cream un mediu de toleranta si incredere reciproca prin respectarea individualitatii celorlalti, actionand intr-un mod deschis si cinstit, si promovand diversitatea individuala si culturala. Varietatea de culturi, limbi si stari civile a angajatilor contribuie la aceasta diversitate. Ne respectam clientii, partenerii, furnizorii si actionarii precum si intreaga societate si credem in continuitatea valorilor dobandite de – a lungul timpului.

Nu toleram nici o forma de discriminare ilegala sau de hartuire. Ne revizuim intotdeauna propriile noastre actiuni si comportamente si luam masuri impotriva comportamentului lipsit de etica profesionala, care contravine politicilor noastre interne sau este ilegal

2.3.3 Integritatea morala

Integritatea si respectul fata de celalalt sunt premise indispensabile ale increderii. Ne desfasuram activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare, cu Principiile de Baza si cu politicile Companiei. Pentru situatiile ce nu sunt reglementate de legislatie, mentinem acelasi standard ridicat de conduita etica pe care il asteptam de la ceilalti. ln acest sens, am stabilit in mod clar „comportamentul etic” drept punct de reper pentru orice actiune intreprinsa.

Integritatea morala este principiul conform caruia suntem obligati sa avem o atitudine obiectiva si ne este interzis sa solicitam sau sa acceptam anantaje sau beneficii in considerarea functiei pe care o detinem sau sa abuzam de aceasta.

2.3.4. Promovarea imaginii companiei

La construirea imaginii este nevoie si de fidelizarea partenerilor de afaceri care are ca mijloc mai înainte de orice:

 • seriozitatea;

 • promptitudinea în tratarea comenzilor si rezolvarea reclamatiilor;

 • posibilitatea de a oferi reduceri la diverse produse pentru anumiti clienti;

 • calitatea ridicata a serviciilor oferite;

 • preturi competitive;

 • angajatilor.

Orice abatere de la codul de conduita nu este in favoarea companiei, ci în detrimentul imaginii ei, de aceea se impune respectarea lui cu sfintenie, astfel ca, daca imaginea este pozitiva, compania îsi poate îndeplini scopurile mult mai usor.

Tinuta angajatilor este data si de purtarea Echipamentului Individual de Protectie (EIP) pentru prevenirea producerii accidentelor de munca, pentru ca da un aspect ingrijit cat si pentru faptul ca promoveaza brandul companiei care este inscriptionat pe acesta.

2.3.5. Confidentialitatea

Angajatii BUILDING SUPPORT SERVICES SRL trebuie sa garanteze confidentialitatea informatiilor care se afla în posesia lor si sa se abtina de a accesa date confidentiale, exceptând situatiile în care s-a acordat o autorizare în conformitate cu legislatia în vigoare. Suplimentar, se interzice angajatilor companiei Sa foloseasca informatii confidentiale în scopuri care nu au legatura cu exercitarea activitatilor profesionale ale acestora. Trebuie avut in vedere ca in toate contractele noaste cu clientii si furnizorii, compania are clauza de confidentialitate, ceea ce poate duce la pierdere contractului in cazul nerespectarii acestui principiu.

2.3.6. Transparenta caracterul complet al informatiilor

Angajatii BUILDING SUPPORT SERVICES SRL vor furniza informatii complete, transparente, inteligibile si corecte, astfel încât partenerii acesteia, în stabilirea relatiilor cu compania, Sa poata lua decizii independente si informate cu privire la interesele implicate, la alternativele si la orice consecinte semnificative ale acestora. La redactarea oricarui contract, compania va cauta sa informeze cealalta parte din contract, într-o maniera clara si inteligibila, cu privire la actiunile care vor fi realizate în cazul survenirii oricaruia dintre evenimentele care pot fi anticipate.

2.3.7. Calitatea serviciului

Activitatile BUILDING SUPPORT SERVICES SRL au ca scop satisfacerea si protectia clientilor sai (clienti, furnizori, vizitatori), acordându-se o atentie deosebita oricaror solicitari care ar putea îmbunatatii calitatea serviciilor. Din acest motiv, compania are în vedere atingerea celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor prestate, si a implementat, certificat si mentinut urmatoarele Sisteme de Management de:

 • Calitate conform standardului SR EN ISO 9001:2015;
 • Mediu conform standardului SR EN ISO 14001:2015;
 • Sanatate si securitate ocupationala conform standardului SR OHSAS 45001:2018;
 • Securitatea informatiei conform standardului SR ISO/ CEI 27001:2023;
 • Management al energiei conform standardului SR EN ISO 50001:2018.

 

2.3.8. Responsabilitatea fata de comunitate

BUILDING SUPPORT SERVICES SRL este constienta de influenta, atât directa cât si indirecta, pe care o au activitatile sale asupra dezvoltarii economice si sociale si a bunastarii generale a comunitatii precum si de importanta obtinerii acceptului social în comunitatile în care opereaza. Tinând cont de acest fapt, compania trebuie sa întreprinda activitati de investitii într-o maniera responsabila fata de mediu, cu respectarea comunitatilor locale, în acelasi timp cu sustinerea initiativelor culturale si sociale în vederea îmbunatatirii reputatiei sale si a acceptarii de catre societate în general

2.3.9. Protectia mediului

Mediul este resursa primara pe care compania se angajeaza sa o protejeze. ln acest scop, în planificarea activitatii sale, compania cauta sa creeze un echilibru între initiativele economice si chestiunile vitale de protectia mediului, luând în considerare dezvoltarea durabila. Compania depune eforturi pentru a îmbunatatii impactul pe care îl provoaca activitatile sale asupra mediului si suplimentar fata de masurile preventive adoptate împotriva riscurilor cu care se confrunta populatia si mediul, nu numai prin respectarea regulamentelor, ci si prin utilizarea celor mai bune practici în domeniu.

2.4. Valori fundamentale

Valorile fundamentale ale BUILDING SUPPORT SERVICES SRL aduc beneficii companiei si participatilor la activitatile specifice ale acesteia, nu sunt obiective separate, si sunt urmatoarele:

 1. Angajamentul – presupune dorinta fiecarui angajat din cadrul BUILDING SUPPORT SERVICES SRL de a progresa în stapânirea functiei detinute si de a-si îmbunatatii performantele, pentru a asigura cetatenilor si partenerilor un serviciu de calitate.

 2. Lucrul în echipa – conform caruia angajatii fac parte dintr-o echipa si trebuie sprijinita toata echipa si toti sa primeasca sprijin din partea conducerii societatii. Acest spirit de echipa trebuie simtit si exprimat în relatiile cu ceilalti colaboratori, indiferent de originea lor culturala sau profesionala.

 3. Transparenta interna si externa — pe plan intern, transparenta înseamna împartirea succesului, dar si a dificultatilor. Aceasta permite rezolvarea rapida a dificultatilor, înainte sa se agraveze si sa provoace prejudicii echipei si partenerilor.

Pe plan extern, transparenta înseamna dezvoltarea relatiilor cu partenerii, relatii în care BUILDING SUPPORT SERVICES SRL se bazeaza pe: încredere si a etica.

 1. Confidentialitatea — in realizarea serviciilor, BUILDING SUPPORT SERVICES SR, ia masuri pentru asigurarea confidentialitatii datelor.

 2. Demnitatea umana — fiecare persoana este unica si trebuie sa i se respecte demnitatea.

Fiecarei persoane îi este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii

Toti oamenii sunt tratati cu demnitate cu privire la modul lor de viata, cultura, credinta si valori personale.

3.NORME DE CONDUITA

3.1. Norme de conduita în relaÿia companiei cu angajatii

 1. Recrutarea resurselor umane

Evaluarea personalului care urmeaza sa fie angajat se face pe baza corespondentei dintre profilurile candidatilor cu cele cautate în raport cu exigentele companiei si în conformitate cu principiul acordarii de oportunitati egale pentru toti candidatii implicati.

Este interzis ca BUILDING SUPPORT SERVICES SRL sa încheie contracte de munca sau conventii de prestari servicii cu angajati ai societatilor care auditeaza situatiile financiare ale acesteia .

 1. Stabilirea raporturilor de munca

Personalul este angajat cu contract de munca conform legii, iar constituirea si desfasurarea raporturilor de munca sunt reglementate de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil. Nu sunt tolerate nici un fel de conventii ilegale.

înaintea stabilirii raportului de munca, fiecare angajat este precis informat cu privire la:

 • caracteristicile functiei si atributiunile specifice regulile specifice ale raportului de munca si salariu, în conformitate cu contractul colectiv de munca la nivel de companie reguli si proceduri de adoptat pentru a evita posibile riscuri legate de securitatea si sanatatea în munca si de îndatoririle angajatului respectiv

sistemul de evaluare a performantelor profesionale individuale.

Aceasta informatie este prezentata angajatului astfel încât acceptarea postului sa fie bazata pe o întelegere efectiva.

 1. Gestionarea resurselor umane

BUILDING SUPPORT SERVICES SRL va evita orice forma de discriminare a angajatilor.

ln procesele de management si formare a personalului, precum si în faza de recrutare, deciziile se vor lua în baza evaluarii corespondentei dintre profilul postului si caracteristicile angajatului si/sau pe considerente de merit (de exemplu în cazul acordarii de stimulente în baza rezultatelor obtinute).

Accesul la functii este de asemenea determinat prin luarea în considerare a experientei si a abilitatilor profesionale

Evaluarile angajatilor sunt efectuate într-o maniera larga, cu implicarea superiorilor, a departamentului de Resurse Umane iar, în masura posibilului, a persoanelor care au colaborat cu persoana evaluata.

 1. Informarea cu privire la politicile de personal si formarea profesionala a angajatilor

 2. Politicile de management a resurselor umane sunt puse la dispozitia tuturor angajatilor prin instrumente interne de comunicare (proceduri documentate si comunicari ale conducerii, INTRANET).

Managerii si sefii de departamente si/ sau servicii dezvolta si îmbunatatesc aptitudinile profesionale ale angajatilor folosind toate mijloacele disponibile pentru a asigura dezvoltarea si cresterea aptitudinilor profesionale.

BUILDING SUPPORT SERVICES SRL pune la dispozitia angajatilor sai informatii si instrumente de formare profesionala la locul de munca si asigura participarea angajatilor la cursuri de formare profesionala în scopul optimizarii aptitudinilor specifice si mentinerii valorii profesionale a personalului.

Formarea profesionala este acordata în anumite momente ale carierei angajatilor (de exemplu, noii angajati sunt initiati la începutul raportului de munca cu privire la activitatea companiei si la activitatile economice ale acesteia) în timp ce personalul operational beneficiaza de pregatire periodica în baza Planului anual de Instruire .

Participarea angajatilor la cursurile de formare profesionala este înregistrata în sistemul de informatii privitoare la personal în vederea stabilirii nivelului de utilizare a oportunitatilor de formare profesionala, în cadrul planificarii ulterioare a procesului de formare profesionala.

e) Securitatea si sanatatea în munca

BUILDING SUPPORT SERVICES SRL se angajeaza sa consolideze principiul asigurarii securitatii si sanatatii în munca, dezvoltând constientizarea posibilelor riscuri, în timp ce promoveaza un comportament responsabil din partea tuturor angajatilor. în plus, actioneaza în vederea pastrarii, în primul rând prin activitati preventive, a securitatii si sanatatii angajatilor, precum si a intereselor celorlalti parteneri. Obiectivul companiei este de a-si proteja resursele umane, capitalul si activele financiare.

f) Asigurarea confidentialitatii

Datele personale ale angajatilor sunt protejate prin aplicarea regulilor cu privire la informatiile pe care compania le solicita angajatilor, precum si a procedurilor de prelucrare si utilizare a acestora.

Nu este permisa investigarea credintelor personale, preferintelor si gusturilor angajatilor sau a vietii private a acestora în general. Regulile de mai sus interzic de asemenea, comunicarea sau dezvaluirea datelor personale, fara acordul prealabil al partii interesate, cu exceptia cazurilor care sunt prevazute prin lege.

g) Integritatea apararea individului

BUILDING SUPPORT SERVICES SRL se obliga sa protejeze integritatea morala a angajatilor, asigurându-le conditii de lucru care sa respecte demnitatea individului. Având în vedere cele de mai sus, compania protejeaza angajatii împotriva actelor de violenta psihica si se opune oricaror atitudini sau forme de conduita care au ca rezultat discriminari sau prejudicii aduse individului sau convingerilor ori preferintelor sale (de exemplu, în cazul insultelor, amenintarilor, izolarii, sau invadarii excesive a intimitatii, precum si a limitelor profesionale).

Hartuirea sexuala nu este permisa si de asemenea nici o forma de conduita sau limbaj care poate prejudicia sentimentele persoanelor.

3.2. Norme de conduita aplicabile angajatilor companiei

 1. Obligatiile angajatilor

Angajatii BUILDING SUPPORT SERVICES SRL trebuie sa actioneze cu buna credinta în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate prin încheierea contractului individual de munca, cerintelor procedurilor aplicabile, precum si prevederile prezentului cod etic, în timp ce îndeplinesc sarcinile de serviciu. Acestia au de asemenea obligatia de a raporta, folosind canalele de comunicare adecvate, orice încalcari ale regulilor de conduita stabilite prin proceduri interne.

 1. Managementul informatiilor

Angajatii trebuie sa cunoasca si sa puna în aplicare politicile societatii cu privire la protectia informatiilor, în vederea garantarii integritatii, confidentialitatii si disponibilitatii informatiilor. ln întocmirea propriilor documente, acestia trebuie sa foloseasca un limbaj clar, obiectiv si complet, acceptând anumite controale efectuate de colegi, superiori sau alte parti autorizate sa faca astfel de verificari.

 1. Conflictele de interese

Toti angajatii companiei au obligatia de a evita situatiile care pot duce la aparitia conflictelor de interese si de a nu obtine avantaje personale din fructificarea unor oportunitati de afaceri de care pot lua la cunostinta în îndeplinirea functiilor lor.

Exemple de situatii care pot da nastere conflictelor de interese includ:

 • detinerea unor functii de conducere (Director General, Directori Executivi, Manageri, etc.) si pastrarea intereselor economice cu privire la furnizori, clienti si competitori (detinerea de actiuni, detinerea unor pozitii profesionale), inclusiv acelea rezultate din legaturi de rudenie.
 • acceptarea de bani sau favoruri de la persoane fizice sau juridice care au sau intentioneaza sa aiba relatii economice cu compania.
 • concurenta neloiala in timpul programului de lucru sau in afara acestuia, cu folosirea sau nu a dotarilor societatii.

În cazul chiar si a eventualitatii aparitiei unui conflict de interese, angajatii trebuie sa informeze superiorul, care, conform procedurilor adecvate, va informa conducerea, urmând ca aceasta sa evalueze daca exista un conflict, cercetând fiecare caz în parte si gasind solutiile legale acceptabile.

d) Folosirea bunurilor companiei

Angajatii au obligatia de a depune toate eforturile în vederea protejarii bunurilor companiei, actionând responsabil si în conformitate cu procedurile operationale stabilite pentru utilizarea acestora, care trebuie sa fie redactate într-un mod exact. ln cazul in care angajatilor le sunt incredintate anumite bunuri in vederea executarii sarcinilor aferente sau primite conform atributiilor avute in cadrul companiei (ex. telefoane mobile, abonamente de telefonie mobila, autoturisme, laptop-uri, etc.), vor fi aplicabile regulile de mai jos:

– pe intreaga durata de utilizare de catre angajati a bunurilor, compania isi pastreaza cu privire la acestea toate atributele corespunzatoare dreptului de proprietate exclusiva, avand puteri discretionare, inclusiv dar nelimitat la folosinta, instrainarea sub orice forma, incredintarea sau utilizarea bunurilor.

– utilizarea bunurilor de catre angajati este parte integranta a desfasurarii activitatii acestora in cadrul companiei si nu va putea fi interpretat ca un drept sau beneficiu acordat sau datorat de catre aceasta.

– predarea bunurilor catre angajati va fi facuta in baza unui proces-verbal de predare-primire, semnat intre angajat si persoana desemnata in acest scop de catre conducerea companiei. ln situatia in care angajatii trebuie sa returneze bunurile, returnarea acestora se va face de asemenea in temeiul unui proces verbal.

– angajatii vor utiliza bunurile cu diligenta ceruta unui bun proprietar, avand tot timpul in vedere protejarea intereselor si bunurilor companiei, si cu respectarea prevederilor legale in vigoare (inclusiv, dar nelimitat la cele privind circulatia pe drumurile publice) si a celor cuprinse in Regulament Intern.

– costurile aferente folosirii de catre angajati a bunurilor, in cadrul executarii sarcinilor de serviciu sau primite conform atributiilor avute in cadrul companiei, vor fi suportate de catre aceasta;

– angajatii sunt obligati sa suporte contravaloarea folosintei acestor bunuri in interes personal, atat in timpul, cat si in afara programului de lucru;

– toate interventiile si reparatiile asupra bunurilor vor fi efectuate de catre persoane calificate in efectuarea operatiunilor respective, cu respectarea normativelor in vigoare;

– angajatii au obligatia de a semnala imediat superiorului ierarhic orice nereguli si/sau orice incidente aparute in functionarea bunurilor incredintate;

– costul oricarei reparatii, piese de schimb, consumabile, sau altor dispozitive accesorii aferente bunurilor va fi suportate de catre companiei, cu conditia ca reparatia sau inlocuirea piesei sau accesoriilor respective sa nu fi fost cauzata de culpa angajatilor in utilizarea bunurilor;

– pe toata durata in care angajatului ii este incredintatde catre companie un bun, incepand cu data semnarii Procesului-verbal de primire, angajatul are, in principal, urmatoarele obligatii:

– sa foloseasca bunurile incredintate exclusiv in interesul serviciului/ afacerii;

– sa foloseasca bunurile incredintate in conformitate cu prescriptiile tehnice sau cu indicatiile din manualul de utilizare al acestora;

– sa returneze companiei bunurile in starea in care le-a primit, avand toate accesoriile, dotarile, si documentele aferente, cu exceptia uzurii normale;

– sa respecte prevederile cuprinse in procedurile interne (Regulament Auto, Reguli de Utilizare a Telefonului de Serviciu, etc.), care reglementeaza modul de folosire si/sau administrare a bunurilor incredintate de catre Societate.

e) Respectarea cerintelor legale si a altor cerinte

Angajatii au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte legile tarii si sa actioneze pentru punerea în aplicare a dispozitiilor legale, în conformitate cu atributiunile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

f) Loialitatea fata de societate

Angajatii BUILDING SUPPORT SERVICES SRL au obligatia de a apara în mod loial prestigiul companiei, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor lega e ale acesteia.

Angajatilor BUILDING SUPPORT SERVICES SRL le este interzis:

 1. sa exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatura cu activitatea companiei, cu politicile si strategiile acesteia;

 2. sa faca aprecieri neautorizate în legatura cu litigiile aflate în curs de solutionare si în care compania are calitatea de parte

 3. sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, în alte conditii decât cele prevazute de politica companiei;

 4. sa dezvaluie informatiile la care au acces în exercitarea atributiunilor de serviciu, daca aceste dezvaluiri sunt de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile societatii , ori a unor angajati ai companiei, precum si a unor persoane fizice sau juridice;

 5. sa dezvaluie catre un concurent date secrete privind activitatea companiei

 6. sa ofere servicii unui concurent al companiei ori sa accepte o asemenea oferta.

Prevederile punctelor 1 – 5 se aplica si dupa încetarea raporturilor de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.

Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei autoritati sau institutii publice, este permisa numai cu acordul Directorului General.

Prevederile prezentului cod nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a angajatilor companiei de a furniza informatii de interes public celor interesati, în conditiile legii

 1. Activitatea de informare publica

Relatiile cu mijloace e de informare în masa se asigura de persoanele desemnate în acest sens de Directorul General al companiei, în conditiile legii. Angajatii companiei desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, în calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare încredintat de Conducerea companiei.

ln cazul în care nu sunt desemnati în acest sens, angajatii pot participa la activitati sau dezbateri publice, având obligatia de a face cunoscut ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere al companiei

 1. Activitatea politica

În exercitarea functiei detinute, angajatilor companiei le este interzis:

– sa participe la colectare de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

– sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;

– sa colaboreze cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;

– sa afiseze, în cadrul companiei, însemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

 1. Relatii în exercitarea atributiilor functiei

ln relatiile cu angajatii, precum si cu persoanele fizice si juridice, angajatii companiei sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna credinta, corectitudine si amabilitate.

Angajatii au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii colegilor, precum si persoanelor cu care intra în legatura în exercitarea functiei, prin:

– întrebuintarea unor expresii jignitoare;

– dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;

– formularea unor sesizari sau plângeri calomnioase.

Angajatii companiei trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor consumatorilor. Angajatii au obligatia de a respecta principiul egalitatii consumatorilor în fata legii prin:

promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt eliminarea oricaror forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatate, vârsta, sexul sau alte aspecte.

 1. Obiectivitate în evaluare

ln exercitarea atributiunilor specifice functiilor de conducere, angajatii companiei au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru angajatii din subordine.

Angajatii cu functie de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentelor profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun sau aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii, ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice forma de favoritism ori discriminare.

Se interzice angajatilor cu functie de conducere sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea în functie pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute de prezentul cod.

 1. Folosirea abuziva a atributiunilor functiei detinute

Este interzisa folosirea de catre angajatii cu functii de conducere, în alte scopuri decât cele prevazute de ege, a prerogativelor functiei detinute.

Prin activitatea de luare a deciziilor, de evaluare sau de participare la anchete sau actiuni de control, personalului societatii îi este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje în interes personal.

Angajatii companiei trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor consumatorilor.

Angajatii au obligatia de a respecta principiul egalitatii consumatorilor în fata legii prin:

– promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

– eliminarea oricaror forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatate, vârsta, sexul sau alte aspecte;

– foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Angajatilor le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile pe care le-au stabilit în exercitarea functiei pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri.

Angajatilor cu functie de conducere, din cadrul foloase sau avantaje în interes personal, le este interzis sa propuna subalternilor sa se înscrie în organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

m) Primirea si oferirea de cadouri si osptalitati

Este necesar ca organizatia sa constientizeze ca ospitalitatea, cadourile, donatiile si beneficiile similare pot fi percepute de o terta parte cum ar fi:

– concurent de afaceri; – presa;

– procror, judecator.

ca fiind in scopul unei fapte de mituire, chiar daca nici cel care Ofera, nici cel care primeste, nu au avut astfel de intentii.

Compania are implementate proceduri si politici pentru a descuraja sau penaliza un comportament necorespunzator cu privire la oferirea/ acceptarea/ pretinderea/ nerespingerea de:

 • cadouri, ospitalitate, divertisment;

 • donatii caritabile si politice;

 • calatorii ale reprezentantului clientului sau ale persoanei publice oficiale;

 • cheltuieli promotionale;

 • sponsorizari;

 • carduri de membrii indiferite cluburi;

 • favoruri personale;

 • informatii confidentiale si prvilegiate, acest fapt fiind considerat mita.

Mita se refera de asemenea la orice cadouri sau ospitalitate oferite partenerului de afaceri sau rudelor sale, în conexiune cu afacerile desfa;urate de BUILDING SUPPORT SERVICES SRL.

Rezonabil si potrivit cu privire la Cadouri si Ospitalitate este sa se urmeze urmatorii pasi:

 • se da aprobare de primire pentru tipurile de cadouri si ospitalitatii, donatii caritabile sponsorizarilor;

 • nu se solicita un cadou de la orice persoana sau organizatie cu care BUILDING SUPPORT SERVICES SRL are legaturi de afaceri;

 • nu se ofera si/ sau nu se accepta orice cadou sau ospitalitate, donatie caritabila sau sponsorizare pentru a influenta o decizie, sau pentru a ascunde un act de mituire;

 • nu se Ofera si/ sau nu se accepta orice cadou în numerar sau echivalent al numerarului precum ar fi actiunile, carduri cadou sau cupoane cadou (aceasta categorie exclude mita de la clienti catre personalul din prima linie); o nu se ofera si/ sau nu se accepta orice alt cadou sau ospitalitate care nu sunt permise de catre BUILDING SUPPORT SERVICES SRL;

 • nu se efectueaza orice forma de donatie politica în numele BUILDING SUPPORT SERVICES SRL, fie financiara sau în natura (de exemplu utilizarea gratuita a locatiei companiei).

Cadouri ln privinta cadourilor se respecta urmatoarele:

 • Personalul BUILDING SUPPORT SERVICES SRL nu solicita un cadou de la personalul sau organizatia cu care aceasta are legaturi de afaceri;

o nu se Ofera si/ sau nu se accepta orice cadou în numerar sau echivalent al numerarului precum ar fi actiunile, carduri cadou sau cupoane cadou.

ln cazul primirii/ acceptarii/ oferirii de cadouri se respecta urmatoarele reguli:

 • Valoarea maxima a unui cadou oferit nu depaseste 100 de euro;

 • Personalul din organizatie nu poate primi un cadou cu valoare mai mare decat cea care ii este permisa sa o ofere;

 • Personalul din organizatie poate primi un cadou sau mai multe, dar nu de la aceeasi persoana/ organizatie/ client/ furnizor/ parte interesata, dar un cadou nu depaseste valoarea de 100 de euro;

 • Frecventa de acordare a cadoului este de maxim 2 ori pe an (Paste si Craciun); o Nu se primeste/ accepta/ ofera cadouri in timplul sau imediat inainte sau dupa negocieri de oferte/ contracte, etc;

 • Nu se ofera si/ sau nu se accepta cadou în numerar sau echivalent al numerarului precum ar fi actiunile, carduri cadou sau cupoane cadou;

 • Personalul care are drept sa primeasca/ accepte/ Ofere cadori sunt cele din zona de management (de la cel mai inalt nivel, executiv si de proces).

Divertisment si ospitalitate

La divertisment si ospitalitate intra:

 1. Evenimente legate de activitate:

  • evenimente de genul prezentarilor, medierilor (prezentari de produse);

  • evenimente pentru informari / discutii pe subiecte profesionale/tehnice (cursuri, prelegeri, etc.);

  • o eveniment legat de munca ce poate include, mese de afaceri social acceptate in cadrul evenimentului.

 1. Alte evenimente (evenimente care contin o componenta de beneficii individuale):

  • evenimente de divertisment;

  • evenimente de petrecere a timpului liber,

  • stimulente si evenimente asociate sponsorizarilor.

Acest gen de evenimente sunt axate pe divertisment, cultura, agrement sau sport, incluzand pranzuri sau cina de afaceri. Participarea la aceste evenimente se face cu acordul Directorului General. Pentru Managementul de la cel mai inalt nivel acordul poate fi dat de catre Consiliul de Administratie.

Este permisa acceptarea invitatiilor de la parteneri de afaceri la alte evenimente care au si o componenta de beneficiu personal (cum ar fi evenimentele culturale, sportive, de agrement si evenimentele legate de divertisment), inclusiv ospitalitatea in timpul evenimentului, cu conditia ca:

  • Participarea sa fie in interesul companiei;

  • Angajatorul suporta cheltuielile de transport si/ sau cazare aparute, sau o parte din ele;

  • Nu exista corelatii materiale sau temporale imediate cu o decizie de afaceri specifica;

  • Valoarea invitatiei sa nu depaseasca 1000 Euro pe an calendaristic, pe partener de afaceri;

  • Daca valoarea invitatiei este mai mare de 1000 de euro, tot ce dapaseste acesta suma poate fi suportata de companie;

  • Se accepta sau nu se accepta si participarea altor membri ai familiei; o Interzicerea platilor cheltuielilor pentru vacanta si activitati recreative;

  • Acceptarea invitatiei a fost aprobata de Directorul General

Donatii politice si caritabile, sponsorizari

Tratarea donatiilor politice si caritabile, sponsorizarile sunt tratate astfel:

  • Interzicerea platilor care au scop de a influenta sau ar putea fi in mod rezonabil percepute ca modalitati de a influenta o licitatie sau alta decizie in favoarea companiei;

  • Efectuarea de investigatii preventiv rezonabile conform procedurii specifice pentru a determina daca donatiile politice si caritabile, sponsorizarile nu sunt folosite ca un canal de mituire;

  • Directorul General aproba platile;

  • Informatiile despre Plata sunt facute publice;

  • Asigurarea ca Plata este permisa de legislatie si reglementarile aplicabile;

  • Evitarea contributiilor imediat inainte, in timpul sau imediat dupa negocieri contractuale.

Alte beneficii:

Alte beneficii care pot apare, sunt:

– calatorii ale reprezentantului clientului;

– cheltuieli promotionale;

– sponsorizari;

– carduri de membrii in diferite cluburi;

– informatii confidentiale si privilegiate.

Daca apar astfel de beneficii, ele pot fi acceptate doar cu acordul Directorului General si in situatia in care participarea poate aduce beneficii si organizatiei.

Finantarea cheltuielilor de calatorie si hotel este permisa numai in cazul unui temei juridic existent sau a unor prelegeri/ cursuri oficiale si evenimente de discutii la care angajatul insusi contribuie in mod activ in interesul companiei. Orice exceptii de la aceasta regula necesita aprobarea individuala prealabila din partea Directorului General. Solicitarea de participare la eveniment si aprobarea Directorului General se face in scris.

Refuzul/returnarea beneficiilor si raportarea lor.

In cazul in care cerintele de aprobare pentru acceptarea unui beneficiu nu au fost indeplinite, beneficiul va fi refuzat sau returnat, folosind precizarile procedurii specifice.

Raportarea cadourilor, ospitalitatii, donatiilor si a beneficiilor similare se face la sfarsitul fiecari an pentru tot anul de catre Managementul de la cel mai inalt nivel, managementul executiv si managementul de proces, folosindu — se precizarile procedurii specifice.

3.3. Norme de conduita în relatia coleg – coleg

Între colegi trebuie sa existe cooperare si sustinere reciproca motivate de faptul ca toti angajatii companiei sunt mobilizati pentru realizarea unor obiective comune, comunicarea prin transferul de informatii între colegi fiind esentiala în solutionarea cu eficienta a problemelor.

Colegii datoreaza respect reciproc, consideratie, dreptul la opinie, eventualele divergente, nemultumiri aparute între ace;tia solutionându-se fara sa afecteze relatiile de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor si gesturilor inadecvate, manifestând atitudine concilianta.

Intre colegi trebuie sa existe sinceritate si corectitudine, opiniile exprimate sa corespunda realitatii, eventualele nemultumiri dintre colegi sa fie exprimate direct, netendentios.

Relatia dintre colegi trebuie sa fie egalitara, bazata pe recunoa;terea intraprofesionala, pe colegialitate, pe performanta în practica.

Intre colegi, în desfa;urarea activitatii, trebuie sa fie prezent spiritul competitiv care asigura progresul profesional si oferirea unor servicii de calitate, evitându-se comportamentele concurentionale, de promovare ilicita a propriei imagini, de atragere a clientilor, de denigrare a colegilor. Comportamentul trebuie sa fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calitatilor si a meritelor profesionale, nicidecum pe evidentierea defectelor celorlalti

In relatia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipa, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschiderea la sugestiile colegilor, admitând critica în mod constructiv si responsabil. Daca este cazul, colegii pot sa împartaseasca din cunostintele si experientele acumulate în scopul promovarii reciproce a progresului profesional

3.4. Norme de conduita a angajatilor pentru imaginea companiei

Factorii care ajuta la crearea unei imagini profesioniste care sa denote calitate a serviciilor prestate si respect fata de client, tinand cont ca noi desfasuram activitatea la sediul clientului, sunt:

o Comportamentul angajatilor

De la intrarea în locatie, modul în care clientul este primit de catre angajati va crea prima impresie asupra afacerii companiei. Disponibilitatea angajatilor de a raspunde la orice întrebare pertinenta a clientilor, de a explica ori ajuta în luarea unei decizii se va dovedi de bun augur pentru a da o nota de profesionalism. Fiecare om se bucura când i se acorda atentie si respect, când i se raspunde clar si concis, când i se pun în vedere mai multe optiuni o Curatenia incintei

Un alt element extrem de important este curatenia incintei. Incepând cu parcarea si terasa, terminând cu încaperile si holurile, este extrem de important sa pui accent pe ordine si curatenie. Acest lucru va inspira clientului ideea ca sanatatea lui conteaza pentru tine si ca iei toate masurile ca sa fie în siguranta si sa se simta comod si confortabil. Personalul care se ocupa cu acest aspect trebuie sa aiba grija sa nu deranjeze activitatile clientilor. De asemenea, este important ca aceasta activitate sa se desfa;oare la ore la care clientii nu au acces în spatiul respectiv. Daca discutam despre sezonul rece, trebuie luate masuri concrete pentru a preveni înghetul cailor de acces în incinta, respectiv pentru a curata zapada depusa ori frunzele cazute.

o Tinuta vestimentara a angajatilor

Modul în care se prezinta angajatii va denota în mod absolut profesionalismul firmei. Optarea pentru o tinuta reprezinta o modalitate de a prezenta o imagine frumoasa, simpla, clasica si eleganta. De asemenea, aspectul parului conteaza foarte mult. Profesionalismul rezulta din toate aceste mici detalii care fac diferenta în ochii clientului si vor determina ca acesta sa recomande

mai departe serviciile prestate de firma ta.

o posibilitatea clientilor de a discuta cu managerii

Multe persoane apreciaza faptul ca li se permite accesul la functii de management. Evident acest lucru nu trebuie sa aiba loc programat cat mai curand posibil, dar este important ca acel Client dornic sa discute cu un manager al companiei sa stie ca are aceasta posibilitate. Disponibilitatea de a discuta cu eventualii Clienti poate rezulta în satisfactia acestora pentru ca sunt respectati si poate duce implicit la initierea unor colaborari de natura profesionala.

3.5. Norme reguli de conduita aplicabile tertilor

3.5.1. Norme reguli de conduita aplicabile clientilor

 1. Impartialitatea

BUILDING SUPPORT SERVICES SRI- prin angajatii sai se obliga sa nu îsi supuna Clientii la discriminari arbitrare.

 1. Contracte si comunicari catre Clienti

Contractele si comunicarile adresate clientilor companiei (inclusiv mesajele publicitare) trebuie sa fie:

Clare si simple, formulate într-un limbaj accesibil pe cât se poate de asemanator cu cel folosit în mod obisnuit de catre parti;

întocmite în conformitate cu legile si reglementarile în vigoare, fara a recurge la practici derutante sau neadecvate (cum ar fi, de exemplu, folosirea procedurilor sau clauzelor contractuale abuzive); complete, astfel încât sa se evite neglijarea oricarui element important pentru decizia clientului lista clientilor disponibila pe site-ul companiei.

Scopurile si respectiv, destinatarii comunicarilor determina în fiecare caz, modalitatea de comunicare (factura, telefon, presa, e-mail) cea mai potrivita pentru transmiterea continutului, fara a recurge la folosirea excesiva a presiunii sau insistentei, cu respectarea obligatiei de a nu folosi instrumente care sa fie înselatoare sau neadecvate.

Compania trebuie sa asigure comunicarea în timp util a tuturor informatiilor cu privire la:

 • orice modificari ale clauzelor prevazute în contracte
 • orice modificari ale conditiilor economice si tehnice pentru prestarea serviciilor ;
 • rezultatele evaluarilor realizate în conformitate cu standardele impuse de autoritatile de reglementare

c) Responsabilitatea in relatiile de afaceri cu clientii

Modul in care interactionam cu clientii are un efect indelungat asupra imaginii BUILDING SUPPORT SERVICES SRL. Din acest motiv, este de la sine inteles ca actionam intotdeauna intr-o maniera onesta si profesionista, comunicand deschis informatiile si experientele, asigurand discretie si confidentialitate.

Coruptia activa

Pentru a pastra increderea clientilor nostri, ne abtinem sa ne angajam in orice forma de coruptie sau in orice actiuni ce ar putea prezenta un risc in acest sens. Nu ne este permis sa oferim, sa promitem sau sa acordam beneficii ilegale functionarilor publici, nici persoanelor cu putere de decizie ce activeaza in sectorul privat in vederea obtinerii unui tratament preferential sau pentru a influenta deciziile de afaceri in beneficiul Companiei

ln cazul in care oficialii publici sau persoanele cu putere de decizie din sectorul privat, ne solicita astfel de beneficii, avem obligatia de a informa seful ierarhic superior in legatura cu acest incident si de a-l raporta Managementului la Varf.

3.5.2. Norme si reguli de conduita aplicabile furnizorilor

Relatiile cu furnizorii nostri sunt bazate pe incredere si corectitudine. Asteptam in schimb de la furnizorii nostri aceleasi standarde de integritate si respect reciproc.

Achizitiile sunt realizate de la furnizori atent selectionati in baza unor criterii de evaluare.

Coruptia pasiva

Luam decizii de afaceri doar in interesul Companiei, lasand deoparte interesele noastre personale. Este interzisa influentarea deciziilor noastre de afaceri prin oferirea sau promisiunea de oferire de catre furnizori a unor beneficii ilicite precum si acceptarea unor astfel de oferte. De asemenea, nu solicitam furnizorilor nostri beneficii in scop personal. Dorim sa evitam chiar si suspiciunea potrivit careia deciziile noastre de afaceri pot fi influentate de astfel de oferte. ln cazul in care exista neclaritati cu privire la posibilitatea de a accepta un cadou, o invitatie la o masa de afaceri sau eveniment, de exemplu, din partea unui client sau furnizor, trebuie sa ne adresam sefului ierarhic superior. Daca ne sunt oferite, promise sau acordate avantaje sau beneficii ilicite, vom informa sefii ierarhici superiori.

3.5.3. Norme si reguli de conduita in relatiile de afaceri cu competitorii

BUILDING SUPPORT SERVICES SRL, recunoaste principiul potrivit caruia competitia deschisa reprezinta o componenta de baza a sistemului de piata libera, deoarece aceasta promoveaza eficienta, dezvoltarea economica si inovatia.

ln toate contractele de afaceri si in relatiile cu tertii acordam o atentie speciala respectarii normelor legale referitoare la protejarea concurentei deschise. Acest aspect este extrem de important pentru acordurile cu competitorii sau cu alti terti in situatiile in care acestea ar putea afecta concurenta libera. Nu ne angajam in activitati de fixare a preturilor sau in incercari ilegale de a coordona influenta in piata a competitorilor. Promovam relatii de afaceri corecte cu partenerii si competitorii nostri si nu profitam de situatiile neclare. Mai mult, nu facem publice informatii false cu privire la produsele si serviciile competitoriilor nostri si nu incercam, prin mijloace incorecte, sa obtinem avantaje competitive. Ne opunem vehement utilizarii spionajului industrial ca mijloc de obtinere a informatiilor referitoare la concurentii nostri.

4.DlSPOZlTll FINALE

Prezentul cod va fi revizuit periodic.

Prevederile prezentului cod se completeaza cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a prevederilor Regulamentului Intern, Contractului colectiv de munca incheiat la nivelul societatii.

Codul de conduita etica si profesionala a BUILDING SUPPORT SERVICES SRL intra în vigoare la data aprobarii lui de catre Directorul General. Ulterior aprobarii, el va fi adus la cunostinta angajatilor si persoanelor interesate.