Managementul proprietatilor si activelor

Principalele activitati desfasurate de property managerul BSS, in cadrul responsabilitatilor sale, includ:

  • Realizarea interfetei intre proprietari, chiriasi si autoritati;
  • Managementul contractelor, facturarea in numele clientului si repartizarea consumurilor;
    Controlul costurilor si al calitatii;
  • Asistenta la predarea/primirea spatiilor si la inchirierea acestora;
  • Gestiune si raportare financiara;
  • Elaborarea lunara/ trimestriala sau anuala a raportului proprietatii;
  • Reconcilierea periodica a taxei pe servicii;
  • Managementul planurilor pentru situatii de urgenta si al regulamentului de functionare a cladirii;
  • Supervizarea masuratorilor si evaluarea consumurilor de utilitati (apa, curent electric, gaz);
  • Servicii de suport/promovare a locatiilor si inchirierea spatiilor;
  • Elaborarea informarilor privind problemele asociate imobilului, actiuni intreprinse si costurilor asociate;
  • Elaborarea manualului chiriasului;
  • Elaborarea bugetului anual pentru intretinerea cladirii.
Contabilitatea proprietatilor
  • Facturare servicii – chirie, cheltuieli operationale, utilitati, garantii bancare, etc;
  • Actualizare situatii evidenta facturi si incasari – Invoicing List;
  • intocmire notificari referitor indexari, regularizari, facturi restante, penalitati, garantii bancare, etc;
  • Raportare lunara si trimestriala – intocmire Tenant List, Bugete, Cash Flow;
  • Estimare reconciliere trimestriala si intocmire reconciliere anuala.
Avantajele colaborarii cu property managerii BSS
  • Acuratete si corectitudine garantate;
  • Competente confirmate;
  • Colaborare proactiva cu proprietarii de cladiri.