Managementul proprietatilor si activelor

Principalele activitati desfasurate de property managerul BSS, in cadrul responsabilitatilor sale, includ:

 • Realizarea interfetei intre proprietari, chiriasi si autoritati;
 • Managementul contractelor, facturarea in numele clientului si repartizarea consumurilor;
  Controlul costurilor si al calitatii;
 • Asistenta la predarea/primirea spatiilor si la inchirierea acestora;
 • Gestiune si raportare financiara;
 • Elaborarea lunara/ trimestriala sau anuala a raportului proprietatii;
 • Reconcilierea periodica a taxei pe servicii;
 • Managementul planurilor pentru situatii de urgenta si al regulamentului de functionare a cladirii;
 • Supervizarea masuratorilor si evaluarea consumurilor de utilitati (apa, curent electric, gaz);
 • Servicii de suport/promovare a locatiilor si inchirierea spatiilor;
 • Elaborarea informarilor privind problemele asociate imobilului, actiuni intreprinse si costurilor asociate;
 • Elaborarea manualului chiriasului;
 • Elaborarea bugetului anual pentru intretinerea cladirii.
Contabilitatea proprietatilor
 • Facturare servicii – chirie, cheltuieli operationale, utilitati, garantii bancare, etc;
 • Actualizare situatii evidenta facturi si incasari – Invoicing List;
 • intocmire notificari referitor indexari, regularizari, facturi restante, penalitati, garantii bancare, etc;
 • Raportare lunara si trimestriala – intocmire Tenant List, Bugete, Cash Flow;
 • Estimare reconciliere trimestriala si intocmire reconciliere anuala.
Avantajele colaborarii cu property managerii BSS
 • Acuratete si corectitudine garantate;
 • Competente confirmate;
 • Colaborare proactiva cu proprietarii de cladiri.