Facility Management Tehnic

Cunoscut si ca „Hard FM”, asigura functionarea optima a sistemelor tehnice din cladirile respective – echipamente, instalatii, dispozitive etc. Astfel, prin mentenanta efectuata in mod profesional, rezulta prelungirea ciclului de viata si a performantei constructiilor si echipamentelor. Principalele servicii includ:

Mentenanta tehnica a sistemelor, echipamentelor si instalatiilor cladirilor
Serviciile de mentenanta tehnica, de o importanta deosebita in Facility Managementul actual, au ca principal scop asigurarea functionarii optime a tuturor elementelor tehnice ale cladirilor. Rolul serviciilor de mentenanta este de a realiza si mentine:
 • disponibilitate optima a sistemelor, echipamentelor si instalatiilor pentru mentinerea capacitatii functional - operationale a cladirilor la parametrii si nivelurile de performanta stabilite;
 • conditii de operare optime pentru sisteme, echipamente si instalatii;
 • utilizarea eficienta a resurselor pentru mentenanta;
 • extinderea ciclului/duratei de viata a sistemelor, echipamentelor si instalatiilor;
 • capacitatea de reactie rapida in caz de incident sau defect.
Aceste cerinte se asigura prin intretinere preventiva, predictiva si corectiva, astfel:
 • intretinerea preventiva consta in aplicarea unui plan de actiuni de mentenanta, urmarind prevenirea caderilor si defectelor echipamentelor, proiectat sa asigure si sa mentina buna functionare a acestora, prin inlocuirea componentelor uzate inaintea defectarii lor.
In acest sens sunt necesare controale periodice, revizii partiale si/sau totale cu periodicitatea stabilita de producator si la intervale specificate, incluzand inlocuiri de componente, reglaje, ungeri, schimburi de ulei etc.

Beneficiile acestui tip de mentenanta rezida in:
 • siguranta crescuta in functionare;
 • costuri mai scazute de inlocuire a echipamentelor;
 • reducerea intreruperilor neprogramate;
 • management optimizat al inventarului de piese de schimb, toate acestea conducand la cresterea confortului chiriasilor;
 • optimizare in stabilirea bugetelor operationale;
 • cresterea perioadei de utilizare a echipamentelor;
 • intretinerea predictiva contribuie la determinarea conditiei echipamentelor in functiune, in scopul predictiei precise a actiunilor de intretinere. Aceasta abordare are ca efect importante reduceri ale costurilor fata de cele privind actiunile de intretinere de rutina, deoarece se desfasoara in perioada functionarii echipamentelor, minimizand astfel intreruperile functonal – operationale.
 • intretinerea corectiva corespunde situatiei de interventie pentru remedierea operativa a defectiunilor la sisteme si echipamente aflate in functiune. Principalele activitati constau in repararea sau inlocuirea, dupa caz, a pieselor din echipamentele afectate si repunerea acestora in functiune.
Principalele avantaje ce decurg din incredintarea prestarii servicilor de mentenanta si revizie catre specialistii si tehnicienii BSS constau in:
 • certitudinea efectuarii corecte si complete a serviciilor de mentenanta, la nivel de calitate garantata, pentru toate sistemele, echipamentele si instalatiile proprietatii dumneavoastra;
 • eliminarea completa a riscurilor de producere a unor incidente legate de mentenanta neadecvata sau revizii superficiale;
 • siguranta maxima in functionare si la parametri optimi operationali, cu costuri reduse.
Servicii HELP DESK 24/7 la nivel national
Serviciul Help Desk este asigurat de personal specializat, cu abilitati comunicationale avansate si o buna cunoastere a domeniului de Facility Management.

Building Support Services pune la dispozitia clientilor sai serviciul de Help Desk 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, avand urmatoarele responsabilitati:

 • Preluarea, inregistrarea si repartizarea solicitarilor clientilor catre echipele mobile de interventie, in scopul remedierii oricaror defecte aparute in cladire;
 • Monitorizarea statusului lucrarii si inchiderea tichetului de lucrare.

Solicitarile pot fi primite permanent la adresa de e-mail dispecerat.callcenter@bss.ro si la numerele de telefon fix: 031.228.72.20; 031.228.72.21; 031.228.72.22; sau mobil: 0728.105.720; 0758.237.010.

Servicii de Dispecerat 24/7 la nivel national
In vederea raspunsului prompt la orice problema aparuta la locatie, Building Support Services pune la dispozitia Clientilor sai serviciul de monitorizare permanenta de la distanta a echipamentelor, in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor, precum si pentru diminuarea costurilor si timpului de interventie in caz de urgenta.

Echipamentele de la locatie vor fi monitorizate prin conectarea BMS-ului de la locatie la sistemul centralizat al companiei Building Support Services.

Sistemul centralizat este situat la sediul central BSS si se afla sub permanenta supraveghere a echipei dispeceratului, formata din tehnicieni calificati, avand cunostinte avansate in sectorul Facility Management, cu urmatoarele responsabilitati:

 • Instiintarea prompta a Beneficiarului in privinta problemelor tehnice aparute, precum si scurtarea semnificativa a timpului de raspuns si de interventie a echipelor mobile;
 • Monitorizarea la distanta si cu acuratete a starii de functionare a tuturor echipamentelor din cladiri conectate prin sisteme BMS, supraveghere video, detectie si alarmare incendiu.
Echipe mobile de interventie tehnica 24/7
Pentru informatii despre acest serviciu va rugam sa ne contactati.
Eficientizarea energetica a cladirilor

Imbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice nationale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Abordarea ideala ar fi sa se considere cel mai bun pachet de masuri care ar putea duce la o imbunatatire maxima a performantei energetice pentru fiecare tip de cladire in parte, tinand cont si de amplasarea in zonele climatice ale Romaniei.

Printre serviciile furnizate clientilor de catre BSS, se numara:

 • analiza consumului de energie;
 • audit energetic;
 • managementul energiei;
 • proiectarea si implementarea proiectului;
 • identificarea celor mai bune posibilitati de finantare;
 • suport in operare si intretinere;
 • monitorizarea si evaluarea economiilor.

Contractand BSS pentru servicii energetice, rezultatele financiare, atat pentru proprietar, cat si pentru chirias se concretizeaza in:

 • Solutii flexibile de finantare a investitiilor in proiecte de eficientizare energetica;
 • Amortizare rapida a investitiilor si economii garantate din reducerea costurilor energetice;
 • Minimizarea cheltuielilor sociale (ex. pentru sanatate) prin optimizarea conditiilor de lucru.
Exploatare si intretinere statii electrice si posturi de transformare

Exploatare operativa a capacitatilor energetice de medie si joasa tensiune

Exploatarea si operarea instalatiilor electrice se face cu personal autorizat, conform prevederilor reglementarilor in vigoare, respectand si Conventia de Exploatare incheiata cu operatorul de retea, la retelele caruia sunt racordate instalatiile clientului.

Principalele activitati din componenta serviciilor de exploatare operativa a capacitatilor energetice sunt:

 • controlul periodic al instalatiilor;
 • executarea manevrelor programate;
 • asigurarea masurilor tehnice si organizatorice pentru revizii;
 • asigurarea manevrelor in cazul probelor si verificarilor la punerea in functiune sau dupa revizii;
 • interventii rapide si executarea manevrelor pentru prevenirea de avarii;
 • interventii rapide si executarea manevrelor pentru lichidarea avariilor;
 • interventii rapide pentru manevre de aducere a instalatiilor la starea operativa initiala;
 • interventii rapide pentru manevre in cazul Situatiilor de Urgenta;
 • interventii rapide pentru manevre cauzate de accidente;
 • consemnarea, transmiterea, stocarea datelor si a rapoartelor.

Avantajele serviciilor de exploatare operativa a capacitatilor energetice de catre specialistii BSS:

 • siguranta incredintarii acestor activitati complexe unor specialisti temeinic instruiti, care garanteaza calitatea si corectitudinea executarii operatiilor, conform reglementarilor in vigoare;
 • diminuarea riscurilor de producere a unor incidente sau accidente legate de operarea neadecvata a instalatiilor, precum si a sanctiunilor aplicate de autoritatile de resort, care decurg din neconformitatile de operare.
PRAM - serviciu tehnic obligatoriu prin lege

Acronimul PRAM reprezinta Protectii prin Relee, Automatizari si Masuratori, implicand verificari si masuratori efectuate in principal pentru:

 • Prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru;
 • Prevenirea incendierii cladirilor si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice.

In conformitate cu prevederi cuprinse in legile, hotararile si alte acte normative specifice, emise de autoritatile relevante si sunt prestate exclusiv de personal autorizat sau atestat ANRE.

Serviciile PRAM includ:

 • Masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant, inclusiv a Instalatiei de Protectie Impotriva Trasnetului;
 • Verificarea continuitatilor conductoarelor de protectie electrica;
 • Verificarea gradului de corodare a instalatiilor de legare la pamant.

Necesitatea serviciilor PRAM rezida in faptul ca, inevitabil, toate instalatiile se deterioreaza in timp si, in consecinta legislatia prevede ca instalatiile electrice sa fie mentinute intr-o stare corespunzatoare de siguranta, fiind necesar sa fie inspectate si testate periodic.

Periodicitatea serviciilor PRAM se face conform reglementarilor de cel putin de doua ori pe an (imobile, depozite,etc.).

Avantajele efectuarii serviciilor PRAM cu specialistii BSS:

 • certitudinea evitarii oricaror riscuri decurgand din neefectuarea corecta a tuturor operatiunilor, cu serioase efecte negative, chiar letale, asupra personalului;
 • eliminarea tuturor riscurilor de sanctiuni din partea autoritatilor, ca efect al neindeplinirii complete si corecte a verificarilor si masuratorilor.
RSVTI (Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor) - serviciu tehnic obligatoriu prin lege

Conform legislatiei in vigoare privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, firmele au obligatia sa angajeze sau sa contracteze servicii prestate de un responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor – RSVTI, autorizat de ISCIR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat). In acest context, instalatiile se refera la sisteme, echipamente sau subansamble care includ recipiente (de ex. cazane) cu apa calda, aburi, recipienti sub presiune etc.

Serviciile RSVTI oferite de specialistii BSS includ in principal urmatoarele activitati:

 • obtinerea/emiterea autorizatiilor necesare de functionare a instalatiilor noi, reparate, ajunse la scadenta etc;
 • evidenta tuturor echipamentelor care cad sub incidenta ISCIR;
 • supravegherea montarii, a probelor efectuate si a functionarii acestora in parametrii prescrisi;
 • verificarea tehnica a echipamentelor noi si in diferite faze de exploatare pe parcursul ciclului de viata al acestora;
 • inregistrarea si transmiterea datelor parametrice de functionare a instalatiilor administrate;
 • elaborarea si expunerea vizibila a instructiunilor tehnice specifice de exploatare a instalatiilor;
 • instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire in vederea prelungirii autorizatiei obtinute de respectivul personal (fochist, macaragiu, stivuitorist, liftier, etc.), precum si instruirea si examinarea in vederea acceptarii personalului auxiliar de deservire (manevrant, legator de sarcina,etc)

Important! Sanctiunile care pot decurge din nerespectarea prevederilor privind existenta personalului autorizat si a activitatilor acestuia la firmele ce detin echipamentele mentionate mai sus, sunt deosebit de severe, ducand pana la scoaterea din functiune a acestora.

Avantajele colaborarii cu BSS

Contractarea serviciilor RSVTI oferite de BSS au in principal urmatoarele beneficii:

 • asigurarea serviciilor de supraveghere si verificare a echipamentelor la standarde ridicate de calitate, prin alocarea de personal autorizat, special instruit;
 • beneficiarul nu este afectat de fluctuatia de personal;
 • asigurarea permanenta a serviciilor de catre BSS, degrevand beneficiarul de probleme privind concedii sau indisponibitati ale personalului specializat.
SILSI (verificarea Sistemelor si Instalatiilor de Limitare si Stingere Incendii) - serviciu tehnic obligatoriu prin lege

Verificarea instalatiilor de stingere a incendiilor constituie un serviciu specializat, avand caracter obligatoriu in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Acest serviciu include mai multe operatiuni care constau in verificarea, intretinerea, repararea si testarea elementelor componente ale instalatiilor de stingere cu apa: manometre, dispozitive de semnalizare optica/acustica, hidranti interiori si exteriori, conducte, armaturi, fitinguri, racorduri, robinete, recipienti, pompe, rezervoare de incendiu, aparate de control si semnalizare (ACS).

Frecventa verificarilor componentelor instalatiei de stingere a incendiilor difera in functie de fiecare echipament in parte si poate fi saptamanala, lunara, trimestriala, semestriala sau anuala.

Operatiunile de verificare, intretinere si revizii sunt distinct mentionate in legislatie, in functie de tipul de operatiune si frecventa, si sunt consemnate in registrul de evidenta privind exploatarea, verificarea si intretinerea instalatiei de stingere, care contine:

 • caracteristicile principale ale instalatiei;
 • data punerii in functiune;
 • data verificarii;
 • elementele verificate;
 • numele si prenumele persoanei care a efectuat verificarea instalatiei;
 • data incarcarii si punerii instalatiei in stare de interventie;
 • defectiuni aparute.

In registrul de evidenta se precizeaza operatiunile ce trebuie sa se execute in concordanta cu instructiunile de exploatare si cu prevederile cartii tehnice.

Serviciul de intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor (SILSI), consta in efectuarea periodica a operatiunilor de mentenanta preventiva si corectiva a sistemelor si instalatiilor de limitare/stingere a incendiilor si se realizeaza de catre un tehnician BSS autorizat, cu competenta specifica in acest domeniu.

Avantajele colaborarii cu BSS rezida in:

 • garantia realizarii acestui serviciu obligatoriu la un nivel ridicat al calitatii, conform celor mai exigente reglementari in vigoare, in conditiile in care organele de control, dar si asiguratorii, sunt deosebit de rigurosi privind controlul, verificarea si evaluarea acestor tipuri de instalatii;
 • eliminarea riscurilor de sanctionare de catre autoritati, legate de nerespectarea integrala si corecta a prevederilor legale in domeniu.
Sisteme de acces si andocare (Revizii, Service, Interventii)

Partener autorizat HORMANN, CAMPISA, EMI, GEZE

Cu o experienta de 5 ani, obtinuta prin lucrari de montaj, revizii, service si mentenanta pentru echipamentele de andocare si acces din locatiile aflate in portofoliul BSS din zona logistica, cladiri de birouri, comercial, rezidential, cat si in urma cursurilor periodice de pregatire si reautorizare, sustinute impreuna cu partenerii nostri, Hormann Romania, Campisa Italia, Emi Romania, Geze Romania, satisfacem orice exigenta, cu accent pe:

 • Usi sectionale industriale;
 • Usi rapide;
 • Usi rotative;
 • Usi glisante automate;
 • Grilaje de tip rulou;
 • Sisteme de tehnica incarcarii (rampe de andocare);
 • Bariere.

Serviciile sunt prestate de echipe tehnice mobile specializate, precum si de catre tehnicieni autorizati, care isi desfasoara activitatea la locatie, avand competente clar definite prin cursuri specializate, utilizand echipamente profesionale pentru acest tip de activitati, produse de Wurth si Makita.

Echipele tehnice mobile specializate dispun permanent de vehicule special alocate pentru a asigura interventia rapida la solicitari.

Avantajele colaborarii cu specialistii BSS constau in principal in:

 • Timp scazut pentru constatare/interventie – maxim 2 ore;
 • Tarife scazute prin eliminarea tertilor/ subcontractorilor;
 • Existenta unui stoc permanent al pieselor inlocuite frecvent;
 • Asistenta din partea unei echipe acreditate pentru interventii pe echipamentele din locatia d-voastra.